Logo
 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve herJoomla Extensions powered by Joobi

English menu: 
SELSKABET FOR PSYKISK FORSKNING

Selskabet blev stiftet d. 25. november 1905 og er således det tredjeældste selskab af sin art i verden. Dets formål er i en fordomsfri og videnskabelig ånd at undersøge sådanne fænomener, som tilsyneladende ikke lader sig forklare ud fra nogen almindelig anerkendt hypotese, herunder f.eks. ESP, der er en forkortelse for ekstra-sensorisk perception. ESP er en fællesbetegnelse for paranormale fænomener såsom telepati, clairvoyance og prækognition (forudviden). Den psykiske forskning (eller parapsykologien) undersøger også om det menneskelige sind kan påvirke materien (psykokinese). Af andre forskningsområder kan nævnes healing, nær-død oplevelser, trance og ændrede bevidsthedstilstande (meditation, hypnose, automatskrivning m.m.) samt en lang række andre fænomener, som falder uden for den almindelige psykologis område.

Den daværende direktør for Zoologisk Have, cand.mag. Julius Schiøtt blev valgt som Selskabets første formand og næstformand blev stifteren af Psykologisk Laboratorium i Danmark, dr.phil. Alfred Lehmann (1858-1921). Omkring en halv snes år tidligere havde Lehmann skrevet "Overtro og Trolddom", et værk som havde gjort hans navn kendt langt uden for Danmarks grænser. Denne bog indeholdt en kritisk videnskabelig gennemgang af de spiritistiske fænomener. I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af det 20. århundrede undersøgte man nemlig hovedsagelig spiritistiske fænomener som f.eks. materialisationer, borddans og automatskrift. I dag arbejder man imidlertid ikke længere i seanceværelsets halvmørke, men i moderne laboratorier. I øvrigt godtog Lehmann i 2.udgaven af sin bog fra 1920 eksistensen af telepati, som han sammenlignede med en slags trådløs telegrafering. Af andre fremtrædende videnskabsmænd, som har været formænd for selskabet, kan bl.a. nævnes opfinderen og ingeniøren Severin Lauritzen, religionshistorikeren Vilhelm Grønbech, psykiateren August Wimmer, filosoffen Kort K. Kortsen og kemiprofessoren Christian Winther, som særligt eksperimenterede med psykokinese.

lehmann
Alfred Lehmann
I sin over et hundrede års levetid har Selskabet haft en ret omtumlet tilværelse. Det var dog en stor succes, at det i 1921 lykkedes for foreningen at få den første internationale kongres om psykisk forskning til København. Denne kongres blev afholdt på Glyptoteket, og der kom fremtrædende forskere hertil fra hele verden.
I 1945 blev der på Københavns Universitets Psykologiske Laboratorium foretaget nogle forsøg med tidens berømteste medie Anna Melloni. Foruden en gruppe psykologer deltog også Selskabets daværende formand, læge Aage Marner. Eksperimenterne påviste dog ikke, at fr. Melloni brugte særlige paranormale evner til at få pendulerne i en glasmontre til at bevæge sig; faktisk afslørede undersøgelserne, at hun havde skubbet til bordet med knæet.


Sin storhedstid oplevede Selskabet i løbet af 1970'erne, da medlemstallet steg fra 100 og op til ca. 1.000. De stigende kontingentindtægter gjorde det muligt for foreningen at invitere nogle af de mest kendte parapsykologiske forskere til Danmark, bl.a. professor Martin Johnson, Vilhelm Schjelderup, Helmuth Schmidt, Hans Bender, W.G. Roll, Montague Ullman, Stanley Krippner, Milan Ryzl, R.D. Laing m.m. I 1976 afholdt den amerikanske Parapsychology Foundation endog international kongres i København. Selskabet oprettede endvidere en forskningsfond. Også Selskabets bibliotek blomstrede i denne periode. Det voksede og blev Europas næststørste parapsykologiske forskningsbibliotek.


I 1987 opstod der imidlertid uenighed i bestyrelsen vedrørende Selskabets linie udadtil. Skulle Selskabet forsætte med at være en seriøs videnskabelig forening eller skulle man gå over til dyrkelsen af mystikken og følgelig kaste sig ud i mere ”folkelige” foredrag og aktiviteter? Striden blev vundet af fortalerne for den sidstnævnte linie, hvilket medførte, at både formanden og næstformanden forlod bestyrelsen.


De følgende 12 år blev på næsten alle måder en ørkenvandring for Selskabet. Man kastede sig nu ud i mere okkulte aktiviteter og afholdt foredrag om krystal-healing, jordstråler, nisser og trolde, irisdiagnose samt arrangerede platformsclairvoyance med medier uden efterfølgende diskussion.
I modsætning til hvad man rent faktisk havde forventet, medførte denne linie, at medlemstallet faldt drastisk, hvilket betød at biblioteket kom i fare, idet man havde svært ved at skaffe indtægter til huslejen. De tilspidsede forhold medførte endog, at Selskabet i en periode stod uden formand. I 1999 blev der imidlertid valgt en helt ny bestyrelse, som straks gik i gang med at genoprette tilliden til foreningen. Biblioteket, som havde været ved at gå tabt, blev nu sikret. Som formand valgtes cand.psych. Gert Rønsby. Den nye bestyrelses vigtigste mål blev således at videreføre Selskabets gamle seriøse linie.
Der findes på indeværende tidspunkt i Danmark flere okkulte eller parapsykologiske foreninger, som beskæftiger sig med såkaldte overnaturlige hændelser, men Selskabet for Psykisk Forskning er i dag den eneste forening, hvis mål er at udforske disse på et videnskabeligt grundlag. Vi tilstræber således igennem foredragsvirksomhed at give vore medlemmer seriøs og sober information om den nyeste parapsykologiske forskning og den filosofiske baggrund.Selskabets tidligere formænd:

1905-1910 schiott
Direktør, cand.mag. Julius Schiøtt (1856-1910)
1911-1913

lauritzen
Ingeniør Severin Lauritzen (1850-1924)

1913-1917 Overretssagfører Viggo Ottosen
1917-1920 groenbech
Prof., dr. phil. Vilhelm Grønbech (1873-1948)
1920-1921 wimmer
Professor, dr.med. August Wimmer (1872-1937)
1921 kortsen
Dr.phil. Kort K. Kortsen (1882-1939)
1921-1922 krabbe
Dr.med. Knud Krabbe (1885-1961)
1922-1940 winther
Prof. Christian Winther (1873-1968)
1940-1950 marner
Læge Aage Marner (1889-1966)
1950-1985 kromann-kristensen
Civilingeniør H. Kromann Kristensen (1903-1985)
1985-1986 leif-mikkelsen
Mag.art. Leif Mikkelsen
1986-1987 Mag.art.psych. Kaare Claudewitz (f. 1955)
1987-1991 e-oestergaard-nielsen
Erik Østergaard Nielsen
1991 harald-jensen
Skolelærer Harald G. Jensen (f. 1933-2013)
1991-1994 Selskabet ledet af bestyrelse
1994-1998 Revisor Niels Bille
1999-2006 gert-ronsby
Cand.psych. Gert Rønsby (f. 1929-2019)
2006-? claudewitz
Mag.art.psych. Kaare Claudewitz (f. 1955)