Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 19.00

Foredrag af Ole Therkelsen

Mennesket har altid studeret universet, men i Martinus åndsvidenskab studeres universet som en levende organisme på en måde, som forener videnskab og religion samt Østens og Vestens tænkning. I sin kosmologi påviser Martinus, at der findes naturlove for bevidsthedens og livets udfoldelse, og kendskabet til disse love vil bidrage til skabelsen af lykke, harmoni, sundhed og fred på jorden.

Ole Therkelsen taler på baggrund af sin bog ”Martinus, Darwin og intelligent design – En ny udviklingsteori” med baggrund i sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus kosmologi.

Han er uddannet som civilingeniør på kemiretningen, Danmarks Tekniske Universitet og som cand. scient. i miljø-biologi fra Københavns Universitet. Har arbejdet med miljøproblemer og undervist i biologi, kemi og fysik.

Han har beskæftiget sig med kosmologien siden gymnasietiden. Han underviser nu i kosmologi på Martinus Institut, Frederiksberg og ved Martinus Center, Klintvej 69, 4500 Nykøbing Sj.

Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog – dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk og esperanto i en række forskellige lande: Norge, Sverige, England, USA, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Tjekkiet, Rusland, Korea, Japan og Australien.

Udover ovennævnte bog har Ole Therkelsen også skrevet bogen ”Martinus og den nye verdensmoral” (2009) samt udgivet to lydbøger på CD.