Foto Alex 1Torsdag d. 9. november 2017 kl. 18.30 (BEMÆRK TIDSPUNKTET!)

Foredrag af cand.mag. Axel Riel

Fortsætter livet efter den fysiske død? Hvad siger forskningen? Vi tager udgangspunkt i flere forskellige forskningsretninger, der undersøger dette spørgsmål.

Vi ser på en række mennesker, som hævder at have oplevet livet på "den anden side" af døden, på måder der synes uforenelige med teorier om hjernen, samt på de såkaldte mystikere, som hævder at have adgang til denne side af tilværelsen.

Kan der på baggrund af dette gives velbegrundede argumenter for et liv efter døden? I så fald kan det få afgørende indflydelse på mange kulturers verdensbilleder og værdier.

Viden om et liv efter døden er måske den største meningsskabende ressource et menneske kan have.

Emnerne er: nærdødsoplevelser, forskning i mediers mulige kontakt med diskarnerede, forskning i spontane møder med diskarnerede, hospice undersøgelser m.m. Kvantefysik anvendt som forklaringsmodel for efterlivet.

Forskelige syn på liv efter døden fra Buddhisme til teosofi, med særlig fokus på den danske mystiker Martinus og hans erkendelser og filosofi om livet efter døden.

I løbet af dette foredrag vil deltagerne få et overblik over forskningen og teorierne om grænselandet mellem den fysiske død og efterlivet, med henblik på at man selv kan forholde sig på et nuanceret grundlag.

Foredragsholderen er cand.mag. i filosofi og psykologi og er forfatter til flere bøger, herunder Mystik og videnskab (2009), Praktisk livsfilosofi (2009) og Bevidsthedens evolution (2014).