erlandurTirsdag d. 13. juni kl. 19.00

Foredrag af professor Erlendur Haraldsson, Island

Professor Haraldsson vil i dette foredrag berette om undersøgelser af børn, som hævder, at de kan erindre hændelser fra et tidligere liv. Han vil vise, hvordan de er blevet efterforsket, deres karakteristika, og han vil give en oversigt over de vigtigste fund inden for dette forskningsområde ligesom han vil beskrive tilfælde, han selv har undersøgt i Libanon, Sri Lanka og Island. Han har tillige gennemført psykologiske undersøgelser af disse børn, og han har fundet at de adskiller sig fra andre børn, f.eks. har de et større ordforråd i en tidlig alder. Han har således publiceret mange artikler om dette emne. Hans forskning har fokuseret på spørgsmålet om disse beretninger kan blive verificeret og om der kan findes bestemte personer, som svarer til børnenes beskrivelser – kort sagt om disse tilfælde giver empirisk bevis for reinkarnation. Han har også undersøgt potentielle psykologiske, religiøse og kulturelle forklaringer på dette fænomen.

Analyser af indholdet af disse tilfælde afslører nogle interessante træk, såsom hyppige erindringer/billeder af en voldsom død, der ofte optræder på et tidligt tidspunkt i barnets liv samt det særlige forhold barnet har til sin familie. Psykologiske undersøgelser har afsløret bemærkelsesværdige forskelle mellem disse børn og deres jævnaldrende.

Professor Haraldsson er aktuel med sin ny udkomne bog om reinkarnation: ”I saw a light and came here”. Bogen giver et fremragende overblik over moderne reinkarnationsforskning.